Dilopop´s kennel

 

Ja har en liten uppfödning med ca 1-2 kullar per år.Avlar på friska och sunda hundar. och  framföralt  vill ja  få  fram friska,mentalt stabila  och  trevliga hundar som  man  kan  använda i utställning och agility men  framförallt  ska de  va en  hund som  passar sig  som sällskapshund .Innan aveln  så är föräldra djuren patella undersökta+ ögonlysta UA och  utställda med bra recultat.samt genomfört bph med skott.

Sammt att papillon är även pra_1fri 

Och alla hundarna kollas 1-2 gånger året för giardia ( mask) 

 

Valpar lev vid 8  veckor  och  då  är  dom

* Vaccinerad
* Chipmärkt
* besiktad
* Avmaskad 3 ggr
* Doldafel försäkrad i 3 år
* Registrerad i SKK = Stamtavla

* egen försäkring 

med valpen får du:

* 1 kilo valpfoder

* matskål 

* Stamtavla

* godis 

* Fleecefilt

* Skk Köpeavtal

* Livstid support av mej som uppfödare.

Priser 

Mittelspitz  14000 -15000 kr 

Papillon     15000-16000 kr 

 

alla priser är med moms 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Kennelklubbens uppfödare SKK-Stamtavla : En kvalitétsmärkning

Att köpa en SKK-registrerad hund innebär ett tryggt hundköp. Våra uppfödare följer regelverk som syftar till att ge såväl tiken som valparna goda förutsättningar. SKK har också regler kring försäljning och leverans av valpar vilket betyder att du som konsument kan känna dig trygg.

Även om Svenska Kennelklubben inte kan ge några garantier för varje enskild uppfödare och varje enskild valpkull så innebär vårt regelverk tillsammans med den egenkontroll som görs av våra kennelkonsulenter att du som valpköpare kan känna dig trygg med ditt köp.

Sund hundavel I Svenska kennelklubbens grundregler, som alla medlemmar inom SKKs organisation ska följa, finns ett omfattande regelverk för aveln med hundar. I grundreglerna slås bland annat fast att uppfödare inte får använda hundar som är sjuka eller har funktionshinder och inte heller hundar som har beteendestörningar som överdriven rädsla eller aggression i för hunden vardagliga situationer. Uppfödarna ska också följa de hälsoprogram som finns för rasen samt undvika inavel.

God uppfödaretik Uppfödarna ska enligt grundreglerna bedriva sin verksamhet på ett kvalitetsmedvetet och ansvarsfullt sätt. Det innebär bland annat att uppfödarna inte får para hundar som är för unga och inte heller tikar som är för gamla. Uppfödaren ska också se till att tiken får vila ordentligt mellan valpkullarna och att tiken sammanlagt inte får mer än fem kullar. Uppväxtmiljön för valparna ska gynna den fysiska och mentala utvecklingen samt ge en god socialisering med såväl människor som andra hundar.

Tryggt hundköp Svenska Kennelklubbens uppfödare ska vid försäljning av valpar använda sig av SKKs köpeavtal vilket innebär trygghet för dig som konsument. I köpeavtalet ska framgå om hunden har någon känd sjukdom, defekt eller genetisk belastning. Om uppfödaren vill behålla avelsrätten ska du få ett fodervärdsavtal fastställt av SKK, vilket ger dig som fodervärd skäliga villkor.

Uppfödaren ska också ge dig hundens registreringsbevis samt ett veterinärintyg när du hämtar valpen.